jūrmalnieki.lv

Datora versija

Aicina uzņēmumus iesaistīties akcijā

DarbaberniAicinot uzņēmumus iesaistīties akcijā, izveidota rokasgrāmata “Darbā bērni” dienas rīkošanai

Jau trešo gadu, aicinot uzņēmumus rīkot “Darbā bērni” dienu, lai atraktīvā veidā pievērstu uzmanību darba un ģimenes dzīves līdzsvaram, “Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” izveidojusi praktiskiem padomiem un idejām bagātu elektronisku rokasgrāmata pasākuma rīkošanai. Tajā ikviens uzņēmums var smelties iedvesmu, lai 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, varētu izrādīt atbalstu strādājošiem vecākiem, aicinot viņus doties uz darbu kopā ar bērniem.

“Win – Win – Win” jeb uzvar visi – darba devēji, darbinieki, viņu ģimenes. Ar šādu pārliecību akcijas rīkotāji piedāvā uzņēmumiem iedvesmoties no pārbaudītām idejām un izmantot citu darba devēju pieredzi, lai “Darbā bērni” dienas organizēšana kļūtu par vienkārši īstenojamu un vērtīgu tradīciju. Vienlaikus atceroties par nepieciešamību darba devējiem un strādājošiem vecākiem veidot dialogu, lai rastu abpusēji izdevīgus risinājumus profesionālās un ģimenes dzīves sabalansēšanai.

“Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm” izveidotajā rokasgrāmatā uzņēmumi gūs noderīgu informāciju par iesaistīšanos “Darbā bērni” dienas rīkošanā

. Aizraujoši uzdevumi vecāku profesijas un darba vietas iepazīšanai, bērnu sapulce, kurā viņi veido jaunu pakalpojumu vai produktu, viktorīna par uzņēmumu, dažādas radošās darbnīcas, vai iespēja bērnam uz brīdi iekāpt vecāku kurpēs un praktiski izmēģināt viņu darba pienākumus. Tās ir tikai dažas no idejām, ko īstenot, lai iepazīstinātu bērnus ar vecāku profesiju, dodot viņiem iespēju pilnvērtīgi pavadīt kopā laiku, kā arī audzinot jaunos nozares speciālistus.

Rokasgrāmata pieejama elektroniski

http://laimigamgimenem.lv/1230/0/38052. Šai vietnē apkopota dažādu uzņēmumu iepriekšējo gadu pieredze, rīkojot akciju, kā arī vecāku, darba devēju un dažādu speciālistu komentāri un pieredzes stāsti.

“Latvijā jau tagad ir daudz atbildīgu uzņēmumu, kas aktīvi veido ģimenei draudzīgu darba vidi. Tāpēc, popularizējot šādu pieeju, varam to padarīt par lielisku  tradīciju Latvijas mērogā, piemēram, kā šobrīd “Ēnu diena”. Būtu tikai pašsaprotami, ka bērniem būtu tikpat laba iespēja iepazīt savu vecāku profesijas. Aizsākot un popularizējot “Darbā bērni” iniciatīvu, vēlamies iedvesmot darba devējus un arī darbiniekus veidot dialogu, lai radītu tādu darba kultūru, kur darba un ģimenes dzīve ir līdzsvarā. Apvienojot spēkus, mēs varam strauji uzlabot darba vidi Latvijā, no kā ieguvēji ir gan darbinieki, gan uzņēmēji, gan valsts ekonomika kopumā,” stāsta Artūrs Freimanis, mobilo sakaru operatora “Amigo” vadītājs

.

Atbalsts no darba devēja sekmē darbinieka attieksmi pret uzņēmumu

Darbiniekiem ir svarīgs darba devēja atbalsts sev nozīmīgos brīžos, un tas būtiski ietekmē attieksmi pret darbavietu. 51% Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka darba devēja atbalsts motivē turpināt darbu konkrētajā uzņēmumā, tāpat vairāk nekā trešajai daļai tas paaugstina motivāciju ikdienas darbu veikšanai, kā arī liek labāk atsaukties par savu uzņēmumu citiem cilvēkiem. Visvairāk darbinieki novērtē iespēju saņemt papildu brīvdienu ģimenei nozīmīgos brīžos, elastīgu darba laiku, bet vienlīdz nozīmīgi viņiem šķiet, ja darba devējs dažkārt ļauj uz darbu ņemt līdzi bērnus un tiek organizēti pasākumi ģimenēm.*

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane stāsta, ka ģimenes un darba līdzsvara jautājumi sabiedrībā kļūst arvien aktuālāki: “Trūkst darbaspēka, un uzņēmumi meklē arvien jaunus veidus un iespējas, kā palīdzēt saviem darbiniekiem savienot profesionālo un ģimenes dzīvi. Rezultātā iegūst abas puses – ne tikai darbinieki, bet arī darba devēji, kuri tādejādi piesaista un notur darbiniekus. Mūsdienu intensīvajā darba un dzīves ritmā tādas akcijas kā “Darbā bērni” palīdz veicināt līdzsvaru. Tā dod iespēju jaunajai paaudzei būt kopā arī vecāku darbavietā, tomēr vēl svarīgāk – veicina sapratni, ļaujot iepazīt ne tikai vecāku nodarbošanos, bet arī nozari, ar kuru viņi, iespējams, izlemtu saistīt arī savu nākotni.”

Pērn “Darbā bērni” dienu ar īpašiem pasākumiem darbinieku bērniem 1. jūnijā atzīmēja vismaz 20 Latvijas uzņēmumi. Starp tiem tika pārstāvēti gan lielie, gan vidējie, gan arī mazie uzņēmumi, tādējādi iesaistot vairākus tūkstošus darbinieku un viņu ģimenes locekļu. Tāpat arī daudzi uzņēmumi īsteno šāda veida pasākumus citās gada dienās. Uzņēmumi tiek aicināti “Darbā bērni” dienu rīkot 1. jūnijā vai arī citā sev ērtā laikā, lai aktualizētu darba un ģimenes dzīves līdzsvara jautājumus.

Santa Ivanova

Iniciatīvas “Darbā bērni” koordinatore

* Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm 2017. gada aprīlī sadarbībā ar portālu Draugiem.lv veiktajā aptaujā par ģimenei draudzīgu darba kultūru Latvijā piedalījušies 892 respondenti.

© Jūrmalnieki.lv

Uz augšu | Datora versija